Prvu svetu pričest ćemo slaviti u subotu 27. lipnja

U dogovoru s Pastoralnim vijećem donijeli smo odluku da ćemo Prvu sv. pričest slaviti u subotu 27. lipnja 2020. u 10 sati, a ispovijed će biti dan prije 26. lipnja u poslijepodnevnim satima.
Sastanak roditelja prvopričesnika u srijedu 3. lipnja 2020. u 19,30 sati.

Back to Top