Sakrament Prve svete Pričesti primilo 47 prvopričesnika

u nedjelju, 12. svibnja  u našoj Župi je bilo svečano, sakrament Prve svete Pričesti je primilo 47 prvopričesnika.

 • pricest_mlini19-001-
 • pricest_mlini19-002-
 • pricest_mlini19-003-
 • pricest_mlini19-004-
 • pricest_mlini19-005-
 • pricest_mlini19-006-
 • pricest_mlini19-007-
 • pricest_mlini19-008-
 • pricest_mlini19-009-
 • pricest_mlini19-010-
 • pricest_mlini19-011-
 • pricest_mlini19-012-
 • pricest_mlini19-013-
 • pricest_mlini19-014-
 • pricest_mlini19-015-
 • pricest_mlini19-016-
 • pricest_mlini19-017-
 • pricest_mlini19-018-
 • pricest_mlini19-019-
 • pricest_mlini19-020-
 • pricest_mlini19-021-
 • pricest_mlini19-022-
 • pricest_mlini19-023-
 • pricest_mlini19-024-
 • pricest_mlini19-025-
 • pricest_mlini19-026-
 • pricest_mlini19-027-
 • pricest_mlini19-028-
 • pricest_mlini19-029-
 • pricest_mlini19-030-
 • pricest_mlini19-031-
 • pricest_mlini19-032-
 • pricest_mlini19-033-
 • pricest_mlini19-034-
 • pricest_mlini19-035-
 • pricest_mlini19-036-
 • pricest_mlini19-037-
 • pricest_mlini19-038-
 • pricest_mlini19-039-
 • pricest_mlini19-040-
 • pricest_mlini19-041-
 • pricest_mlini19-042-
 • pricest_mlini19-043-
 • pricest_mlini19-044-
 • pricest_mlini19-045-
 • pricest_mlini19-046-
 • pricest_mlini19-047-
 • pricest_mlini19-048-
 • pricest_mlini19-049-
 • pricest_mlini19-050-
 • pricest_mlini19-051-
 • pricest_mlini19-052-
 • pricest_mlini19-053-
 • pricest_mlini19-054-
 • pricest_mlini19-055-
 • pricest_mlini19-056-
 • pricest_mlini19-057-
 • pricest_mlini19-058-
 • pricest_mlini19-059-
 • pricest_mlini19-060-
 • pricest_mlini19-061-
 • pricest_mlini19-062-
 • pricest_mlini19-063-
 • pricest_mlini19-064-
 • pricest_mlini19-065-
 • pricest_mlini19-116-
 • pricest_mlini19-117-
 • pricest_mlini19-118-
 • pricest_mlini19-119-
 • pricest_mlini19-120-
 • pricest_mlini19-121-
 • pricest_mlini19-122-
 • pricest_mlini19-123-
 • pricest_mlini19-124-
 • pricest_mlini19-125-
 • pricest_mlini19-126-
 • pricest_mlini19-127-
 • pricest_mlini19-128-
 • pricest_mlini19-129-
 • pricest_mlini19-130-
Back to Top