Sv. Luka na Brašini

Sv. Luka – crkvica na Brašini (Baletići) bila je spaljena 1806., te ostala u ruševinama do 1952. g. Obnovljena je i koristi se na blagdan titulara.

Uskoro opširnije