Misne nakane od 27. listopada do 03. studenoga 2019.

30. NEDJELJA KROZ GODINU
Misne nakane od 27. listopada do 03. studenoga 2019.

Dan

Mjesto i sat

Nakana

30. NEDJELJA KROZ GODINU

27. listopada 2019.

8,30 Kupari

pok. Zdenka NIKIĆ

pok. Vjenceslav MASLE

   10,00 Mlini

-------  ZA NAROD -------

   11,15 Mlini

pok. Rikard KOLAK

Ponedjeljak

28. listopada2019.

   18,00 Mlini

pok. Ilija i Katica GULJELMOVIĆ

Utorak

29. listopada 2019.

18,00 Mlini

pok. Ivan JERKIĆ

Srijeda

30. listopada 2019.

18,00 Mlini

pok Vukosava i Ćiril BRELIH

Četvrtak

31. listopada 2019.

18,00 Mlini

Na nakanu

Petak

01. studenoga 2018.

SVI SVETI

  10,00 Mlini

  15,00 Mlini

Za narod

Za sve pokojne

Subota

02. studenoga 2018.

DUŠNI DAN

  07,30 Mlini

  08,30 Plat

  15,00 Kupari

-         Nakana sv. Oca

-         Za sve vjerne mrtve

-         Na nakanu

31. NEDJELJA KROZ GODINU

03. studenoga 2019.

     8,30 Soline

Na nakanu bratstva sv. Nikole

   10,00 Mlini

---------  ZA NAROD ---------

   11,15 Mlini

pok. Drago, Karlo i Drago SOBOČAN

Back to Top