Misne nakane od 20. do 27. listopada 2019.

29. NEDJELJA KROZ GODINU
Misne nakane od 20. do 27. listopada 2019.

Dan

Mjesto i sat

Nakana

29. NEDJELJA KROZ GODINU

20. listopada 2019.

8,30 Plat

pok. Ivo DUPLICA

   10,00 Mlini

-------  ZA NAROD -------

   11,15 Mlini

Pok. Luka JURIĆ

Ponedjeljak

21. listopada2019.

Sv. ILAR

10,00 Mlini

   18,00 Mlini

----------  za narod -----------

 ---------- na nakanu ----------

Utorak

22. listopada 2019.

19,00 Mlini

pok. Marija i Andrija TURČINOVIĆ

Srijeda

23. listopada 2019.

18,00 Mlini

pok. Anka i Stjepan KLAIĆ

Četvrtak

24. listopada 2019.

19,00 Mlini

za zahvalu - obitelj HERCO

Petak

25. listopada2019.

19,00 Mlini

pok. Niko i Matija ĐURKOVIĆ

Subota

26. listopada 2019.

19,00 Mlini

na nakanu – D. SOBOČAN

30. NEDJELJA KROZ GODINU

27. listopada 2019.

8,30 Kupari

pok. Zdenka NIKIĆ

pok. Vjenceslav MASLE

10,00 Mlini

-------  ZA NAROD -------

11,15 Mlini

pok. Rikard KOLAK