Ženidbeni navještaj: Krešimir Krmek i Marija Cvjetković

Crkvenu ženidbu žele sklopiti:
KREŠIMIR KRMEK i MARIJA CVJETKOVIĆ

Krešimir je rođen 1991. u Dubrovniku od oca Željka Krmek i majke r. Dobroslavić. Nastanjen u župi sv. Ilara u Mlinima.
Marija je rođena 1991. u Vela Luci od oca Julia Cvjetković i majke Nikice r. Sušić. Nastanjena u župi sv. Petra u Dubrovniku.
Crkvenu ženidbu žele sklopiti 11. svibnja 12019. u župi sv. Stjepana u Luci Šipanskoj.

Back to Top