Misne nakane od 21. do 28. listopada 2018.

Misne nakane od 21. do 28. listopada 2018.

29. NEDJELJA KROZ GODINU

SVET ILAR

Misne nakane od 21. do 28. listopada 2018.

 

 

Dan

Mjesto i sat

Nakana

SVET ILAR

21. listopada 2018.

28. NEDJELJA KROZ GODINU

   10,00 Mlini

---------  ZA NAROD ---------

   18,00 Mlini

pok Marko KUTLIĆ

Ponedjeljak

22. listopada2018.

19,00 Mlini

pok. Frane i Luka VLAŠIĆ

Utorak

23. listopada2018.

19,00 Mlini

pok. Katica PUSIĆ

Srijeda

24. listopada 2018.

19,00 Mlini

pok. Anka i Stjepan KLAIĆ

Četvrtak

25. listopada 2018.

19,00 Mlini

pok. Niko ĐUROVIĆ

Petak

26. listopada 2018.

19,00 Mlini

Na nakanu (D. Sobočan)

Subota

27. listopada 2018.

  8,00 Mlini

pok. Kate i Ilija GULJELMOVIĆ

30. NEDJELJA KROZ GODINU

28. listopada 2018.

     8,30 Kupari

Na nakanu

   10,00 Mlini

---------  ZA NAROD ---------

   11,15 Mlini

pok. Đive i Ivo VLAŠIĆ

Back to Top