ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ - 15. rujna 2018

Crkvenu ženidbu žele sklopiti:
JOSIP CAREVIĆ i ANA MARIJA JELČIĆ

Josip je rođen 1990. u Zagrebu od oca Mira Carević i majke Diana r. Ujdur, nastanjen u župi Sv. Mihajla  u Dubrovniku.
Ana Marija rođena je 1990. u Dubrovniku od oca Jurice Jelčić i majke Verice r. Skeljaj, nastanjena u Platu.
Crkvenu ženidbu žele sklopiti 15. rujna 2018. u župi Sv. Mihajla u Dubrovniku

Back to Top