Sv. Mihael na Kosturu

Sv. Mihael – crkvica na Kosturu podignuta je u 17. st. nedaleko od starije crkvice sv. Mihaela, koja se spominje 1366. na imanju Savina Gundulića. Ostaci se te starije crkvice vide na ljutima poviše magistrale između Kostura i Zavrelja. Za nju se skrbi obitelj Burin. Obnovljena je i koristi se na blagdan zaštitnika.

Uskoro opširnije

Back to Top