Sv. Petar na Trapitu

sv. Petar na Trapitu je iz 16. st. Zavjetna je crkva bratstva iz Blata  koje se spojilo s kuparskim. Kako je sagrađena na stijeni, izdržala je mnoge udare, oskvrnuća i pustošenja. Obnovljena je 1984. g. No, nije bila u funkciji do 1992. zbog "vojnog zabrana", a  sad se koristi na blagdan titulara.

Uskoro opširnije

 

Back to Top